Główna treść strony Aktualności 2021 I półrocze

Zima w mieście

Więcej informacji

 • plakat zima w miescie

Za nami pierwszy rok działalności spółki

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z Prezesem Spółki Serockie Inwestycji Samorządowych - Markiem Bąbolskim.

* Mamy za sobą rok działania nowo powołanej spółki - Serockie Inwestycje Samorządowe, która rozszerzyła swój obszar działania w porównaniu do poprzedniej struktury, którą pełnił Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR).
Jak Pan ocenia pierwszy rok działalności Spółki?

Witam serdecznie. Rzeczywiście za nami pierwszy pełny rok działania Spółki, który z dzisiejszej perspektywy był okresem pełnym zmian, rotacji ale i uczenia się siebie nawzajem. Nowi ludzie, zmiana modelu zarządzania, sukcesywne zwiększanie zakresu działania. Dużo się działo i myślę, że wszyscy nabywaliśmy nowe doświadczenia. Mam jednak wrażenie, że udało nam się zbudować sprawny, zaangażowany zespół oraz wyzwolić w ludziach nową energię do działania. Spółka zrealizowała zamierzone cele na rok 2020 poza jedną kwestią. Niestety nie udało się nam rozpocząć procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy hali sportowej w Serocku. Będziemy nad tym pracować w roku obecnym.


* Jakie działania w kompetencji Spółki sprawiły Panu największą satysfakcję, z czego jest Pan najbardziej dumny?

Najbardziej dumny jestem ze zbudowania zespołu ludzi, którzy mogą stanowić trzon pewnej drużyny, która chce coś osiągnąć. Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na panującą pandemię. Praktycznie udało się zrealizować tylko  połowę imprez sportowych, które planowaliśmy.  Dobrze, że kilka, mimo iż w nieco okrojonej wersji, się odbyło. Bardzo fajnym pomysłem, który na pewno będziemy chcieli powtórzyć w tym roku były Półkolonie na sportowo na bazie Ośrodka Wypoczynku Letniego (OWL) w Jadwisinie.  Była to frajda dla dzieci, a samo przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oraz powodzeniem. Właśnie ta inicjatywa sprawiła mi najwięcej przyjemności. Sam jestem ojcem 13-letniej dziewczynki, która wyczynowo uprawia sport i wiem na ile ważny jest w życiu ruch oraz spotkania z rówieśnikami dla takich dzieci.* Co w tym roku było najtrudniejsze? Nowa spółka musiała się zmierzyć z bardzo ciężkim czasem:  Covid-19, zamknięcie szkół, ograniczony zasób ludzki i wiele innych. Czy wszystko działało tak jak Pan zakładał?

Zawsze najtrudniejsze są początki. Spółka powołana została do życia we wrześniu 2019 roku. Praktycznie zaczęła funkcjonować z początkiem 2020 roku. Pamiętam, jak w Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra siedziałem i przygotowywałem Regulaminy Organizacyjne oraz układałem model zarządzania dla zupełnie nowej instytucji. Zastanawiałem się, jak to będzie funkcjonować i czy będzie to miało swoje realne odzwierciedlenie w codziennym życiu. Pamiętam, jak byłem na spotkaniu wigilijnym w Ośrodku Sportu i Rekreacji i patrzyłem ludziom w oczy. Widziałem w nich strach. W końcu kilka dni wcześniej oznajmiliśmy im, że zlikwidujemy ich zakład pracy i przejdą wkrótce do całkiem nowej jednostki. To chyba było dla mnie rzeczą najtrudniejszą: zbudować zaufanie, autorytet i wejść w całkiem dla mnie nowe otoczenie ludzkie. A czy mi się udało? Nie mnie to oceniać, ale dziś, każdy kto z tamtego składu chciał ze mną pracować, pracuje nadal.* Jakie plany ma ,,Spółka" na następny rok?

Tu pewnie by można sporo pisać. Postaram się jednak skupić na głównych celach:

Po pierwsze, zmiana systemu zarządzania szkołami spowodowała, że możemy więcej środków finansowych przeznaczyć na niezbędne, drobne i bieżące remonty. Będziemy chcieli pracować nad poprawą jakości infrastruktury oświatowej i systematycznie podnosić jej jakość.

Po drugie, chciałbym się skupić na tym, aby sekcje oraz imprezy organizowane przez SIS były dobre pod względem jakości a nie ilości. Zależy mi na dobrej i sprawnej organizacji oraz na rozwiązaniach, które wpłyną na podniesienie ich poziomu. Nawet gdyby miało się to odbyć kosztem faktycznej liczby zrealizowanych wydarzeń sportowych.

Po trzecie: inwestycje. Ten rok będzie pierwszym, w którym zaczniemy materializować działania przygotowywane w roku 2020. Dotychczas nie były one widoczne na zewnątrz, bo przygotowania do inwestycji są mozolne ale mało efektowne.  W dniu 08.01.2021r. podpisaliśmy umowę na remont lokalu w Zegrzu z przeznaczaniem na filię Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W przyszłym tygodniu wykonawca wchodzi na plac budowy, by rozpocząć działania. Z końcem stycznia kończymy projekt budowy boiska sportowego w Jadwisinie. Na przełomie maja i czerwca chcielibyśmy i tam rozpocząć prace budowlane. Dziś, w zasadzie, mogę też potwierdzić, że spółka będzie realizowała rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Inwestycja planowana jest na lata 2021–2023. Do końca I kwartału bieżącego roku, ogłosimy przetarg na projekt Hali Sportowej w Serocku na terenie należącym do gminy przy ul. Warszawskiej i ul. Czeskiej.

Oprócz tego, oczywiście jest szereg działań bieżących, w które jest zaangażowany cały zespół.

Przygotowujemy również nową imprezę biegową. Chcemy powtórzyć organizację Triathlonu. Włączyliśmy sekcję boksu w struktury SIS. Mam tylko nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam zagospodarować Państwa wolny czas w jak najlepszy możliwy sposób.Zapraszam do śledzenia naszej strony www.sis.serock.pl oraz FB.

 

* Bardzo dziękuję i życzę sukcesów w realizacji tych planów.

 

Gramy razem z WOŚP

Wspieramy WOŚP!

Zachęcamy do wpłat on -line

lub

stacjonarnie

 

 • logo wosp

Informacja nt. podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych dot. przychodni lekarskiej w Zegrzu.

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe informuje, że w dniu 8.01.2021r. podpisana została z wykonawcą robót budowlanych umowa w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową i adaptacją lokalu Z/U/185 w budynku przy ul. Drewnowskiego 1 na cele utworzenia przychodni lekarskiej w Zegrzu. Z dniem 13 stycznia br. wykonawca przystąpi do realizacji robót. Termin ich wykonania określony został do dnia 8.04.2021r. Wykonawcą robót będzie firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z m. Nowy Modlin (05-180 Pomiechówek). Roboty prowadzone będą z zachowaniem ustalonych z zarządcą nieruchomości warunków, niemniej jednak w przypadku wykonywania robót rozbiórkowych ścian wewnętrznych mogą wystąpić krótkotrwałe niedogodności powodowane przez hałas. Liczymy na wyrozumiałość właścicieli lokali mieszkalnych sąsiadujących z remontowanym lokalem.

 

 • zdjęcie

Kalendarz imprez 2021

Zapraszamy do zapoznania się i uczestniczenia w naszych propozycjach.

 

W kalendarzu imprez znajdują się wydarzenia planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r. Z powodu epidemii koronawirusa część z nich może zostać zrealizowana w innym terminie lub całkowicie odwołana.

Wydarzenia oznaczone gwiazdką (*) mogą zostać zrealizowane w formie on-line.

Organizacja szkolenia sportowego w ramach oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Mając na uwadze potrzeby uczniów o dużym potencjale sportowym, planujemy od roku szkolnego 2021/2022 utworzyć oddział sportowy w Szkole Podstawowej w Serocku, na poziomie klas V ( aktualnie uczniów IV klasy).

W oddziale sportowym  planowane jest szkolenie sportowe w dwóch dyscyplinach:  I grupa piłka nożna, II grupa  tenis stołowy.

Uczniowie będą objęci czteroletnim cyklem szkolenia. Tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym  będzie wynosił - 10 godzin, w tym: 4 godz. obowiązkowe wychowanie fizyczne + 6 godz. szkolenie sportowe.

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego będzie: posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Dla oddziałów sportowych nie ustala się obwodu szkolnego.

Zarządzeniem Nr 8/B/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego – załącznik nr 3 do zarządzenia, w którego m.in. wynika, iż:

- wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami ( orzeczenie lekarskie), będzie można składać od 15 marca 2021r. do 23 marca 2021r,

- próby sprawności fizycznej planowane są w terminie od 29 marca 2021r. do 31 marca 2021r.

Do końca lutego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku przedstawi do wiadomości publicznej informację o sporcie, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe.

Program szkolenia sportowego; szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Planujemy, że oddział sportowy realizowałby program szkoleniowy we współpracy z Klubem Sportowym „Sokół” Serock, np. umowy zawartej z organem prowadzącym, która określi warunki i zasady współpracy. Możliwe obszary współpracy to, m.in.  pomoc szkoleniowa, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych dla danego sportu,  udostępnianie obiektów sportowych lub urządzeń sportowych.

Zapraszamy na nasze górki saneczkowe

Zapraszamy 
na sanki i ślizgi!
 
1. Wejście furtką od ul. B. Śmiałego  (SIS Sp. z o.o.)
Budynek SIS Sp. z o.o. (wc) dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 
 
2. Wejście furtką przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku  (od ul.Pułtuskiej)
Furtka otwarta codziennie do godziny 21:00
 
Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (maseczki i 1,5 m odstęp od innych)
 
 • górka saneczkowa
 • górka saneczkowa
 • górka saneczkowa
 • górka saneczkowa
 • górka saneczkowa
 • górka saneczkowa

Uwaga - zmiana terminu Biegu Wojciechowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z  ogłoszeniem terminarza  ogólnopolskich zawodów kolarskich  ŻTC, którego jeden z etapów ponownie będzie rozgrywany w Serocku w dniu 25.04.2021r.

Z przyczyn organizacyjnych zmuszeni jesteśmy przenieść termin Biegu Wojciechowego na 16.05.2021r.

Wyścig ŻTC odbywał się na Naszym terenie w roku 2017 a były to Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. 

W tym roku zawody składają się z dwóch cykli: SUPER PRESTIGE i FIT RACE.

Więcej o wyścigu http://www.ztc.pl/wiadomosci/kalendarz-2021,89.html

Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy

Serock Triathlon - druga edycja

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia specjalnie dedykowanej strony https://serocktriathlon.pl  oraz FB 

Znajdziecie tam Państwo wszystkie informacje dotyczące imprezy, która odbędzie się 30.05.2021r. w Serocku.

Zawodnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse w konwencji bez draftingu:

sprint (0,75 km pływania – 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu)

oraz olimpijski (1,5 km pływania – 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu).

Podczas Serock Triathlon będzie można wziąć udział zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i w sztafetach, w których jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie. Na obu dystansach oprócz standardowych klasyfikacji OPEN i wiekowych, prowadzona będzie również klasyfikacje dla najlepszej mieszkanki i mieszkańca gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.

 

Rejestracja na zawody Serock Triathlon 2021 rozpocznie się w środę 24 lutego 2021 o godz. 12:00

Zapisy 

 

PROGRAM IMPREZYSerock Triathlon

Sobota, 29.05.2021 r.
19:00 odprawa techniczna online na oficjalnym profilu FB zawodów Serock Triathlon

Niedziela, 30.05.2021 r.
07:00-08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów startowych w strefie zmian (wszystkie dystanse)
08:50 – zbiórka zawodników w okolicy startu i oficjalne otwarcie zawodów
09:00 – start dystans sprinterski
09:10 – start dystans standard (olimpijski)
11:10 – ceremonia dekoracji dystansu sprinterskiego
11:50-13:30 – wydawanie rowerów ze strefy zmian (wszystkie dystanse)
12:40 – zamknięcie trasy
12:40 – ceremonia dekoracji dystansu standard (olimpijskiego)
13:00 – zakończenie zawodów Serock Triathlon

Program może ulec zmianie!

Dla posiadaczy karty serocczaniana  przewidzeliśmy specjalną zniżkę. Kod uprawniający do zniżki otrzymacie po kontakcie z a.sieminska@sis.serock.pl. Kto pierwszy tym taniej :)

Regulamin imprezy

Zapraszamy!

Zamknięcie górek saneczkowych

Prognoza pogody zwiastuje nadejscie wiosny, zatem nasze górki saneczkowe zostają zamknięte. 

Zapraszamy gdy wróci zima i śnieg.

 

Opłata za zajęcia

W załączniku do pobrania nowy cennik (obowiązujący od 01.03.2021r).za udział w zajęciach organizowanych przez SIS Sp. z o.o.

 

II Memoriał Stanisława Ściechury w tenisie stołowym

Turniej ma charakter zamknięty dla kategorii dziecięcych ( tylko członkowie sekcji tenisa stołowego SIS).

Kategoria OPEN i PRZYJACIELE jest kategorią otwartą dla wszystkich. 

Więcej szczegółów w regulaminie.

 • Memoriał Stanisława Ściechury- przełożony

Wynik naboru - pracownik gospodarczy

Ruszamy z zapisami na IX Bieg Wojciechowy

Zapisy

Regulamin

Trasa Open

Trasa dzieci imłodzieży

Zapraszamy.

Komunikat organizacyjny

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2  Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. informują, o zawieszeniu działalności obiektów sportowych  a tym samym zawieszeniu niektórych zajęć.

Bardzo byśmy chcieli funkcjonować w normalności, ale niestety nie możemy – po raz kolejny informujemy, że w wyniku decyzji władz państwowych musimy znacznie ograniczyć funkcjonowanie miejskich obiektów sportowych.

Infrastruktura sportowa może działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

Treningi mogą odbywać się tylko dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; oraz dla osób uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.

Za zajęcia, które się nie odbywają nie będzie pobierana opłata.

Turniej Tenisa Stołowego – Inaugurujący Wojciechowe Świętowanie na sportowo, który był zaplanowany na 27.03.2021r. zostanie przebniesony na inny termin.

Cennik za wynajem obiektów

 • cennik

Klasa sportowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku ogłasza nabór do klasy piątej sportowej  o profilu piłka nożna i tenis stołowy.

Wniosek

Testy sprawności fizycznej będą dostępne r. na stronie internetowej Szkoły.

 • PLAKAT

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

https://spis.gov.pl/

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania:

ile nas jest,

jacy jesteśmy

i jak żyjemy.

Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

 • plakat

Przychodnia Zdrowia w Zegrzu - prawie gotowa

Przychodnia lekarska w Zegrzu nabiera kształtów z każdym dniem. Pozostało jeszcze 2 tygodnie do zakończenia prac budowlanych. Obecny stan zaawansowania robót budowlanych można ocenić na 90%. Wykonawca zrealizował już wszystkie prace związane z wykonanym okładzin ścian, podłóg i sufitów. Trwają końcowe prace montażowe wentylacji mechanicznej, co wstrzymuje możliwość montażu sufitów modułowych, dla których została już wykonana konstrukcja montażowa. Zainstalowano już wszystkie urządzenia sanitarne, wymieniono grzejniki oraz elementy instalacji wod-kan. Zainstalowana została też już nowa stolarka okienna i drzwiowa. Czekamy na dostawę mebli oraz pozostałego wyposażenia gabinetów i pomieszczeń sanitarno-socjalnych. Dobiegają również końca prace na zewnątrz lokalu związane z wykonaniem nowej okładziny schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych, co pozwoli wszcząć procedurę oddania lokalu do użytkowania.

Szczegóły na początku kwietnia oraz na stronie https://www.zdrowie.serock.pl/

 • Zegrze

Życzenia Świąteczne

 • PLAKAT

Przedłużenie terminu rekrutacji do klasy sportowej!

                            

       Informujemy, że w związku z dużym wzrostem zachorowań w powiecie legionowskim na COVID-19, zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa a w konsekwencji trudnościami prowadzącymi do dostępności zachowania procedur medycznych, wydłużamy czas składania dokumentów do klasy sportowej.

Rekrutacja trwać będzie do 16 kwietnia. Zmienia się również termin testów sprawnościowych. Będą one wykonywane w następujących dniach: 26,27,28 kwietnia.

Zarządzenie 23/B/2021 dotyczące ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Komunikat

Rozporządzenie

od 27 marca do 9 kwietnia obiekty sportowe będą dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego.

W praktyce oznacza to zawieszenie meczów i treningów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potwierdziły to zapisy w opublikowanym w czwartkowy (25.03.2021r.) wieczór rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zawieszamy działanie wszystkich naszych sekcji od 27 marca do 9 kwietnia.

Prosimy o dokonanie pełnej płatności za zajęcia kwietniowe.

Gdyby obostrzenia zostaną przedłużone, rozliczenie zostanie przeniesione na kolejny miesiąc.

 

Prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w siedzibie Serockich Inwestycji Samorządowych

Zachęcamy do kontaktu poprzez

e-mail: biuro@sis.serock.pl

oraz tel.: 22 782 73 50

Turniej 6 Piłkarskich

Zapisy strefa zajęć

oraz po przesłaniu formularza zgłoszeniowegona adres e-mail t.kowalski@sis.serock.pl

Limit drużyn:12

Decyduje Kolejnośc zgłoszeń!

 

W związku z przedłużeniem obostrzeń  do 18.04.2021

jesteśmy zmuszeni do przełożenia naszego turnieju.

O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

 • plakat turniej

Komunikat

Komunikat

Obostrzenia do 18.04.2021r.

Przełożone imprezy:

Turniej 6  Pilkarskich

Poland Bike

ŻTC

Nowe zasady bezpieczeństwa od 19 do 25 kwietnia 2021 r.

(...) Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.
 
Od poniedziałku (19.04.2021r) wznawiamy działalność naszych sekcji sportowych zachowując przy tym wszystkie obowiązujące i aktualne wytyczne Rządu dotyczące zasad i obostrzeń :
Piłka nożna
Kolarstwo
Tenis Stołowy
Szachy

Szlaki rowerowe

Szlak Serocki

Serock - Rezerwat "Wąwóz Szaniawskiego" - Skubianka - Rezerwat ,,Zegrze" - Moczydło - Wierzbica - Serock

Długość 35,5 km; znaki żółte

Szlak zaczyna i kończy swój bieg na serockim rynku i jest bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym. Północno-zachodnia część ma charakter przyrodniczy, natomiast wschodnia i południowa także historyczny, ponieważ prowadzi nas przez tereny z namacalnie istniejącymi śladami materialnej działalności przodków.
Wyruszając z Rynku, zanim mocniej naciśniemy na pedały, powinniśmy zachować spokój i odwiedzić atrakcyjne miejsca Serocka, np.: zabytkowy późnogotycki kościół z 1526 r., obejrzeć taflę Jeziora Zegrzyńskiego z dziedzińca kościelnego, poznać wąwóz erozyjny u stóp grodziska "Barbarka" i samą Barbarkę.
Atrakcyjnych punktów na szlaku jest wyjątkowo dużo. Wymieńmy niektóre z nich: stromy zachodni brzeg jeziora z głębokimi jarami, zespół pałacowo-parkowy w Jadwisinie, przystanie jachtowe, rezerwaty przyrody, ruiny dworku Szaniawskich, głazy narzutowe, miejsca lęgowe ptaków nad jeziorem Chojno czy uroczysko Wierzbica.

Więcej

Powiat Legionowski

Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

14 kwietnia dokonano komisyjnego odbioru prac związanych z przebudową lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia. W trakcie odbioru nie zostały stwierdzone żadne wady czy usterki, zatem mamy zielone światło aby uruchomić proces przeprowadzenia wszystkich czynności poprzedzających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokalu.
 
Według wstępnych założeń pozwolenie na użytkowanie powinniśmy uzyskać na przełomie kwietnia i maja, co realnie pozwoli uruchomić przychodnię w Zegrzu.
 
Na 10 maja br. planowane jest rozpoczęcie funkcjonowania fili Ośrodka Zdrowia w Zegrzu.
Według wstępnych założeń lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie przyjmował pacjentów:
w poniedziałki w godz. 8-11,
w środy w godz. 11-14
oraz w piątki w godz. 12-15.
W tych samych godzinach będzie czynny też gabinet, w którym pielęgniarka wykona podstawowe zabiegi np. poda leki, pobierze krew do badania, zrobi zastrzyk, zmierzy ciśnienie czy zmieni opatrunek.
W pozostałych godzinach, o ile uzyskamy akceptację Ministerstwa Zdrowia, będzie działał punkt szczepień masowych (PSM).
 • Zegrze
 • Zegrze
 • Zegrze
 • Zegrze
 • Zegrze
 • Zegrze

Renowacja boiska w Jadwisinie

Od poniedziałku 19.04 do 28.06.2021r.  boisko trawiaste w Jadwisinie będzie  niedostępne.

W tym czasie prowadzone będą zabiegi pielęgnacyjne.

 

Bieg rodzinny - 09.05.2021r.

Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na tradycyjny BIEG RODZINNY

Widzimy się w niedziele 09.05.2021r. na Serockim Rynku

W biegu mogą wziąć udział dzieci z rozznika 2014 i młodsi wraz z opiekunem.

Dystans do pokonania to 300m

nie ma limitów czasowych, trasę nie trzeba koniecznie przebiec – można ją pokonać marszem a nawet spacerkiem,

Udział jest bezpłatny.

Dla każdego dziecka torba z niespodziankami oraz pamiątkowy medal i dyplom.

 

Zapisy w dniu biegu w biurze zawodów.

Oświadczenie o braku przeciwskazań  oraz zgoda do pobrania (załącznik)

(dokumenty można uzupełnić wcześniej i dostarczyć gotowe do biura zawodów)

 

RODZINY NA START!

 

 

 • plakat

Turniej "szóstek" Piłkarskich - Zapisy

Zapraszamy do zapisywania się do turnieju piłkarskiego "szóstek"

Turniej zaplanowany jest na godz. 9:00 na stadionie miejskim w Serocku w dniu 16.05.2021 (niedziela)

Zapisy przez strefę zajęć KLIKNIJ TUTAJ lub poprzez wysłanie wypełnionego formularza (załącznik nr 1) na adres email: t.kowalski@sis.serock.pl 

Szczegóły i dodatkowe informację :512-298-853

 

 • 6 PIŁKARSKIE plakat jpg

Półkolonie na sportowo

Od poniedziałku 26.04.2021r. uruchamiamy zapisy na nasze półkolonie.

Zapisy pod numerem telefonu 22 782 73 50 w godzinach 08:00-20:00

lub e-mail:a.sieminska@sis.serock.pl

Proszę koniecznie w wiadomości podać swój numer kontaktowy.

 

Planujemy 5 turnusów na bazie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Żywienie będzie tradycyjnie na stołówce przy SP Jadwisin.

 1.   28.06 - 02.07 (piłkarski/rekreacyjny)
  II.  05.07 - 09.07 (tenisowy - taneczny/pływacki)
  III. 12.07 - 16.07 (kolarski*/rekreacyjny) *(dzieci w wieku 4-10 lat)
  IV. 19.07 - 23.07 (piłkarski/rekreacyjny)
  V.  02.08 - 06.08 (piłkarski/rekreacyjny)

 

Koszt podstawowy półkolonii.

Bez noclegu 600zł/os.

Z noclegiem 700zł/os. (przy minimum 8 osobach chętnych)

 

Koszt półkolonii dla posiadaczy karty serocczanina

Bez noclegu 550zł/os.

Z noclegiem 650 zł/os. (przy minimum 8 osobach chętnych)

 

Koszt grupy Turnus II Nauka pływania

Bez noclegu 650zł/os.

Z noclegiem 750 zł/os. (przy minimum 8 osobach chętnych)

Nauka pływania prowadzona na basenie w Hotelu Narvil Conference & Spa

 

Atrakcje (...)

- konie (stajnia Ojcowizna)

- Statek Albatros

- Basen Warszawianka

- Park Linowy Warszawianka

- i inne

 

Sugerujemy by każdy z uczestników wziął ze sobą rower.

 

Turnus rekreacyjny polega przede wszystkim na organizacji zajęć mających na celu ruch i integrację.

Będą tam realizowane zarówno gry typu siatkówka, ,,zbijak", dwa ognie, piłka nożna czy lekkie konkursy typu ,,kto najdłużej", prace plastyczne, wycieczki pisze i rowerowe, gry planszowe a w razie niepogody zabawy w sali gimnastycznej SP Jadwisin.

 

Zapraszamy!

 • plakat

Harmonogram meczów drużyn Sokół Serock

W weekend 24 - 25.04 drużyny Sokół Serock rozegrają swoje ligowe spotkania na Stadionie Miejskim w Serocku.

Przypominamy, że wciąż obowiazują nas obostrzenia zabraniające udziału publiczności w wydarzeniach rekreacyjno - sportowych. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do panujących wymogów.

Sobota 24.04.2021

JUNIORZY B1  –  godz. 12.00

LO  –  godz. 15.00

TRAMPKARZE C1   –  o godz. 18.00

Niedziela 25.04.2021 r.

ŻAK F1   –  o godz. 10.00

Szczegóły na stronie FB oraz KS Sokół Serock

Zapisy do "Klubu Chudnijmy Razem" na zajęcia fitness

Pierwsze zajęcia zaplanowane zostały na 7 maja (piątek) godzina 19:00 na korcie tenisowym przy ul.Pułtuskiej 47

Zajęcia poprowadzi Ada Śledziewska

Zapisy : ZAPISY PRZEZ STREFAZAJEC.PL

 • up

Regulamin Sekcji

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem sekcji.

Regulamin obowiązuję od 01.05.2021r.

Turniej Piłki Siatkowej - zapisy

Zapraszamy na turniej piłki siatkowej który odbędzię się dnia 16.05.2021 r. na boisku wielofunkcyjnym w Wierzbicy k/Serocka. ( na otwartej przestrzeni)

Zapisy poprzez strefa zajęć -----> KLIKNIJ TUTAJ

Bądź emailowo na adres: t.kowalski@sis.serock.pl

Więcej info: 512-298-853

 

 • Turniej piłki siatkowej 16.05.21

Komunikat organizacyjny ws. IX Biegu Wojciechowego

Uwaga!

Zmianie ulegają godziny startów i praca biura zawodów:

PROGRAM ZAWODÓW

Kategoria

Dystans

Godzina

startu

1.    Bieg chłopców i dziewcząt z rocznika 2014 i młodsi

350 m.

09:02

2.    Bieg chłopców z rocznika 2013-2012

350 m.

09:10

3.    Bieg dziewcząt z rocznika 2013-2012

350 m.

09:15

4.    Bieg chłopców z rocznika 2011-2010

550 m.

09:20

5.    Bieg dziewcząt z rocznika 2011-2010

550 m.

09:25

6.    Bieg chłopców z rocznika 2009-2008

550 m.

09:35

7.    Bieg dziewcząt z rocznika 2009-2008

550 m.

09:45

8.    Dekoracje biegów dzieci

-----

10:00

9.    Bieg chłopców z rocznika 2007-2006

800 m.

11:05

10. Bieg dziewcząt z rocznika 2007-2006

800 m.

11:15

11. Bieg chłopców z rocznika 2005-2003

1600m.

11:25

12. Bieg dziewcząt z rocznika 2005-2003

1100m.

11:35

13. Dekoracje biegów młodzieży

-----

11:45

14. Bieg Główny kobiet

10km.

12:05

15. Nordic Walking

5km.

12:15

16. Dekoracja Bieg Kobiet i NW

-----

13:45

17. Bieg rodzinny z książką dla Martynki

300m.

14:00

18. Bieg Główny mężczyzn

10 km

 

Bieg Główny mężczyzn grupa 1

 

14:15

Bieg Główny mężczyzn grupa 2

 

14:25

Bieg Główny mężczyzn grupa 3

 

14:35

18. Dekoracja biegu głównego

-----

16.00

 

Biuro zawodów

- w piątek 07.05.2021 r. w godz. 08.00 - 21.00  w siedzibie SIS Sp. z o.o. w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 *

oraz  w dniu zawodów w niedzielę w godzinach: 

08:00 - 9:00 (dzieci)

09:00 - 11:00  młodzież)

10.00 - 14.00 (OPEN+NW)

na ul. Rynek 21 w Serocku, na placu przed Ratuszem * lub tylko w dniu biegu (proszę śledzić komunikaty)

Zapisy dzieci i młodzieży będą możliwe w dniu zawodów w przypadku gdy dana grupa wiekowa nie przekroczy 50 startujących.

W związku z limitem uczestników mogących jednocześnie wziąć udział w biegu.
Zmuszeni jesteśmy do podziału zapisanych na bieg 10 km w kategorii mężczyzn.
Prosimy, aby mężczyźni zapisani na bieg wzięli udział w ankiecie, która ułatwi nam przydział zawodników do odpowiedniej grupy czasowej.
Ankietę należy wypełnić do 03.05.2021r.
Po tym czasie podział zawodników będzie wg. nazwisk alfabetycznie (od A do Z)
 
 
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt:
508 550 028,
a.sieminska@sis.serock.pl

Punkt Szczepień Powszechnych w Zegrzu

Punkt Szczepień Powszechnych – Ośrodek Zdrowia Zegrze, filia SP ZOZ w Serocku – rusza 11 maja. Pierwsi zarejestrowani pacjenci będą szczepieni już od godziny 8.00. Rejestracja i więcej informacji pod nr telefonu 22 782 66 00/01. Więcej TUTAJ.

Uwaga!
Punkt Szczepień Powszechnych będzie działał poza godzinami pracy lekarza i pielęgniarki, przyjmujących w Ośrodku Zdrowia Zegrze ul. Płk. Kazimierza Drewnowskiego 1, 05-131 Zegrze.
Przypominamy: Ośrodek Zdrowia Zegrze przyjmie pierwszych, zdeklarowanych, pacjentów 10 maja.
Więcej informacji TUTAJ.

Bieg Wojciechowy

Za nami IX Bieg Wojciechowy oraz V Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w biegach ulicznych.
 
Biegi dzieci i młodzieży odbywały się głównie na naszym Serockim Rynku. Trasy niektórzy już mieli okazję poznać podczas biegu Niepodległości w 2020 r. Uczestnicy świetnie sobie z nimi poradzili mimo tego, że jak wiemy nie uczestniczą chociażby w lekcjach wf w szkole. W związku z reżimem sanitarnym musieliśmy przyjąć mniej uczestników niż zazwyczaj, ale wszystko po to by każdy czuł się bezpiecznie. Zawody zostały rozciągnięte w czasie a zawodnicy biegali w grupach. Składamy serdeczne gratulacje za udział i zapraszamy na kolejne biegi.
 
Klasyfikacja dzieci
Rocznik 2014 i młodsi chłopcy
I miejsce Olszewski Oskar
II miejsce Pszczoła Jan
III miejsce Herda Oskar
 
Rocznik 2014 i młodsi dziewczęta
I miejsce Barczewska Liwia
II miejsce Walecka Zuzanna
III miejsce Bąk Małgorzata
 
Rocznik 2012-13 dziewczęta
I miejsce Koralnik Barbara
II miejsce Błaszczyk Barbara
III miejsce Nalewajek Oliwia
 
Rocznik 2012-13 chłopcy
I miejsce Pszczoła Filip
II miejsce Chrapek Adam
III miejsce Weiss Stanisław
 
Rocznik 2010 - 11 dziewczęta
I miejsce Trojanowska Maja
II miejsce Woźniak Zofia
III miejsce Kaczyńska Julia
 
Rocznik 2010-11 chłopcy
I miejsce Bartoszewicz Franciszek
II miejsce Zakolski Jakub
III miejsce Dziczek Maciej
 
Rocznik 2008-9 dziewczęta
I miejsce Czajka Agata
II miejsce Szymańska Maja
III miejsce Buda Magda i Więch Amelia
 
Rocznik 2008-9 chłopcy
I miejsce Chrapek Krzysztof
II miejsce Grochowski Kacper
III miejsce Kwiatkowski Ksawery
 
Młodzież
Rocznik 2006-7
I miejsce Orlińska Julia
II miejsce Piotrowska Wiktoria
III miejsce Miętek Amelia
 
Rocznik  2006-7
I miejsce Winnicki Jan
II miejsce Brzeziński Jakub
III miejsce Kiliś Łukasz
 
Rocznik 2003-5
I miejsce Maczek Daniel
II miejsce Maczek Damian
III miejsce Mulik Michał
 
 
 
Po zmaganiach dzieci i młodzieży przeszliśmy do biegów open oraz marszu nordic walking. Tu podobna sytuacja jednak zawodnicy byli podzieleni na grupy do 50 osób. Nie obyło się bez wpadek organizacyjnych jednak wszyscy uczestnicy zgodnie wybaczyli je ciesząc się z tak naprawdę pierwszych zawodów po miesiącach zamknięcia w domach i braku sportowej rywalizacji.
 
Klasyfikacja
Open Mężczyźni
I miejsce Machowski Paweł
II miejsce Dutkiewicz Maciej
III miejsce Gołaszewski Michał
 
Open Kobiety
I miejsce Bytner-Kwiatkowska Monika
II miejsce Bieniek -Ugniewska Joanna
III miejsce Mosiołek Monika
 
Serocki Champion 1 mężczyźni
I  miejsce Machowski Paweł
II miejsce Kmieć Norbert
III miejsce Majos Arkadiusz
 
Serocki Champion 1 kobiety
I miejsce Jarocka Wioleta
II miejsce Trojanowska Monika
III miejsce Topolska Sylwia
 
Serocki Champion 2 mężczyźni
I  miejsce Małek Mariusz
II miejsce Joński Marcin
III miejsce Kamola Sławomir
 
Serocki Champion 2 kobiety
I miejsce Osiak Magdalena
II miejsce  Knochowska Magdalena
 
 
Szczegółowe wyniki:
 
 
Ważnym akcentem tego dnia był Bieg Rodzinny z książką z charytatywną zbiórką pieniężną dla Martynki. Na ten bieg mogli zgłosić się wszyscy chętni a najmłodsi zostali nagrodzeni miłymi niespodziankami oraz dyplomami i medalami. Miło, że w biegu wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Pan Artur Borkowski, Zastępca Burmistrza - Pan Marek Bąbolski oraz Wójt z Gminy Wieliszew - Paweł Kownacki.
Udało się zebrać ponad 2.700 zł!
To dla Ciebie Martynko!
 
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, partnerom i fundatorom nagród! Jesteście super!
- Powiat Legionowski
- SIC! School is cool! Kinga Czyż
 
 
 
I tu jeszcze Dziękujemy serdecznie:
- Wolontariuszom Sokół Serock
- Wolontariuszkom Viktorii, Julce, Ani
- MGZGK Serock
- Firmie Kama
- Bibliotece w Serocku
- Urzędowi Gminy w Wieliszewie
- Strażnikom Miejskim z Serocka
- Policji z Serocka oraz Legionowa
 
 
Oczywiście zapraszamy na kolejne biegi w Serocku.
Rezerwujcie termin w kalendarzu!
26.09 DuoCross
25.10 Bieg Niepodległości
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • zdjęcie bieg
 • DSC01828
 • zdjęcie bieg

I Spływ Kajakowy

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku spływ kajakowy.

Niedziela 06.06.2021r.

Zapisy przez stronę - Strefa zajęć

Trasa spływu Czarnotrzew - Kruki ok.23 km. rzeka Omulew.

Gwarantujemy przejazd autokarem/busem do miejsca wodowania a następnie po zakończeniu spływu do Serocka.

Cena 90zł/os. obejmuje:

 • Transport kajaków na miejsce spływu
 • opiekę ratowników i koordynatora
 • suchy prowiant
 • przejazd autokarem
 • ubezpieczenie
 • dezynfekcje

Dodatkowe informacje a.sieminska@sis.serock.pl, 508 550 028

 • PLAKAT

ŻTC w Serocku

1 ETAP   22 maja 2021 sobota

SEROCK

Regulamin imprezy

Zapisy

Trasa

BAZA ZAWODÓW - parkingi, zaplecze - Serock Rynek Główny przed Urzędem Miasta

START - DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW - Rynek przed Urzędem Miasta.

Dystanse

 • kat. M20, M30, RED, RED VIP
  - 102 km (3 okr. po 34 km)
 • kat. M40, M50 - 102 km (3 okr. po 34 km)
 • kat. K20, K30, K40+ - 68 km (2 okr. po 34 km)
 • kat. M60 - 68 km (2 okr. po 34 km)
 • kat. M70,M80+ - 34 km (1 okr. - 34 km)

 Program zawodów

                    - godz. 9:00 - 11:00 zapisy w Biurze Zawodów na rynku przed Urzędem Miasta Serock.
(dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)

                    - godz. 12:00 - start ostry grup startowych w odstępach czasowych - start z RYNKU w centrum Serocka :

  • M20+M30+RED+RED VIP - SUPER PRESTIGE
  • M40+M50 - SUPER PRESTIGE
  • K20+K30+K40+ - SUPER PRESTIGE
  • M60 - SUPER PRESTIGE
  • M70 + M80+ - SUPER PRESTIGE
   - godz. 15.30 - dekoracja zwycięzców po zakończeniu wyścigu na najdłuższym dystansie.

Zakończyliśmy Wojciechowe Świętowanie na sportowo

W sobotę 15.05.2021 r. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku odbył się drugi Memoriał Stanisława Ściechury w tenisie stołowym. 
Od rana rywalizowali najmłodsi w kategorii Skrzat, następnie rozegrano kategorie żaków i młodzików.
Po paru godzinach zmagań wyłoniono najlepszych w poszczególnych kategoriach.
Dekoracji zawodników dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski.
Po godzinie 14:00 ruszyły rozgrywki dla kategorii Open Kobiet, Mężczyzn oraz kategorii "Przyjaciół".
 
Wyniki II Memoriału Stanisława Ściechury w Tenisie Stołowym.
Skrzatki
I m-ce Adrianna Musielewicz
II m-ce Martyna Sochocka
III m-ce Marija Sechanok
 
Skrzaty
I m-ce Nataniel Domała
II m-ce Marcel Skierkowski
III m-ce Łukasz Szulakowski
 
Żaczki
I m-ce Julia Szulakowska
II m-ce Gabriela Zalewska
III m-ce Hanna Sokołowska
 
Żacy
I m-ce Alan Bryk
II m-ce Igor Szymański
III m-ce Robert Zieliński
 
Młodziczki
I m-ce Kamila Siulerzycka
II m-ce Magdalena Bryk
III m-ce Zuzanna Mulik
 
Młodzicy
I m-ce Bartłomiej Groszkiewicz
II m-ce Kamil Dudek
III m-ce Dawid Nuckowski
 
Wyniki Kategorii OPEN:
Open kobiet
1.Małgorzata Zdunek
2.Katarzyna Purgał
3.Kamila Siulerzycka
4.Marta Rosińska
 
Open mężczyzn
1.Damian Brylak
2.Bartłomiej Bloch
3.Włodzimierz Brylak
4.Artur Piersa
 
Przyjaciele
1.Tomasz Zdunek
2. Marcin Bryk
3.Jolanta Bandowska
4.Dagmara Czestkowska
 
W niedziele 16.05 na boisku w Woli Kiełpińskiej odbył się turniej ,,6" Piłkarskich i to był ostatni turniej w ramach wojciechowego świętowania na sportowo. Turniej Piłki Siatkowej się nie odbył z powodu zbyt małej ilości chętnych.
 • Trenerzy
 • zdj
 
Do Turnieju zgłosiło się 5 drużyn. Mimo zapowiadanych opadów i burz pogoda dopisała i warunki do gry były idealne co pozwoliło swobonie rozegrać zawody. Turniej rozegrany został systemem "każdy z każdym" co dało pięć kolejek na dwóch boiskach.
 
Na koniec turnieju najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, puchary i medale.
 
Indywidualne nagrody:
Najlepszy Zawodnik : Michał Czarnecki ( Team XXX)
Najlepszy Bramkarz : Adrian Groszkiewicz ( UKSIAKI)
Król Strzelców : Jakub Cegiełka (UKSIAKI) 7 bramek
 
1. miejsce - UKSIAKI 10 pkt.
2. miejsce - Legion Kani 8 pkt
3. miejsce - Maniacy 4 pkt
4. miejsce - Pobyłkowo 3 pkt
4. miejsce - Team XXX 3 pkt
 
Wyniki poszczególnych spotkań:
Legion Kani 3:3 UKSIAKI
Team XXX 4:1 Maniacy
Pobyłkowo 2:3 UKSIAKI
Legion Kani 4:3 Team XXX
Maniacy 2:1 Pobyłkowo
Team XXX 1:5 UKSIAKI
Pobyłkowo 2:1 Team XXX
Maniacy 2:2 Legion Kani
Pobyłkowo 2:3 Legion Kani
Maniacy 2:4 UKSIAKI
 
Zapraszamy na  nasze kolejne przesiewzięcia:
22.05.2021 ŻTC Bike Race
30.05.2021r. Serock Triathlon
06.06.2021r. I Spływ Kajakowy
10.06.2021r. Dzień Sportu dla Seniorów
19-20.06.2021r. Turniej Szachowy
 
 • turniej
 • TURNIEJ

Dzień Sportu dla seniora

Już po raz drugi podejmujemy się organizacji sportowo - rekreacyjnej imprezy dla naszych seniorów.

W tym roku zapraszamy w czwartek 10.06.2021r. na Stadion Miejski przy ul.Pułtuskiej 47

Dzień Sportu dla seniorów to szereg konkurencji indywidualnych oraz drużynowych.

Dla każdego przewidzieliśmy drobne upominki oraz poczęstunek.

Szczegóły wkrótce na plakatach.

ZAPRASZAMY!

 

Zapisy i dodatkowe informację a.sieminska@sis.serock.pl oraz pod numerem telefonu 508 550 028

ŻTC Bike Race za nami

22.05.2021 w deszczowej aurze odbył się pierwszy etap Super Prestige oraz Fit Race z cykl wyścigów szosowych dostępny dla wszystkich chętnych. Organizatorem imprez jest ŻTC -  Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Start zlokalizowany został na  ul. Rynek w Serocku, meta na ulicy Pułtuskiej. Dekoracji najlepszych zawodników dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski. Zawodnicy mieli do pokonania w zależności od kategorii od 34 km do 102 km. Trasa przebiegała po gminie Serock oraz Porzywnicy.

Szczegółowe wyniki znajdują się  na stronie https://www.ztc.pl/wyniki.html

Zachęcamy do obejrzenia Galerii zdjęć.

Kolejna impreza dla fanów kolarstwa 15.08. Poland Bike.

Zapraszamy.

 • kolarze
 • kolarze

Mistrzostwa Województwa Żaków i Mistrzostwa Województwa Skrzatów w tenisie stołowym w Chotomowie

22.05.2021r. w Chotomowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Żaków i Mistrzostwa Województwa Skrzatów w tenisie stołowym.

Organizatorem zawodów był Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego a partnerami i gospodarzami wydarzenia LKS Lotos Jabłonna i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Sekcję tenisa stołowego Sokół Serock reprezentowała liczna grupa zawodników uzyskując świetne wyniki.

𝑰𝒈𝒏𝒂𝒄𝒚 𝑺ł𝒂𝒘𝒊𝒏́𝒔𝒌𝒊 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒓𝒛𝒆𝒎 𝑴𝒂𝒛𝒐𝒘𝒔𝒛𝒂 𝒘 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒊 𝑺𝒌𝒓𝒛𝒂𝒕.

𝑨𝒅𝒂 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒆𝒍𝒆𝒘𝒊𝒄𝒛 𝒔𝒓𝒆𝒃𝒓𝒏𝒂̨ 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒌𝒂̨ 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒓𝒛𝒐𝒔𝒕𝒘 𝑴𝒂𝒛𝒐𝒘𝒔𝒛𝒂 𝒘 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒊 𝑺𝒌𝒓𝒛𝒂𝒕𝒌𝒊

𝑨𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒚𝒌 𝒃𝒓𝒂̨𝒛𝒐𝒘𝒚𝒎 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂̨ 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒓𝒛𝒐𝒔𝒕𝒘 𝑴𝒂𝒛𝒐𝒘𝒔𝒛𝒂 𝒘 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒁̇𝒂𝒌 

𝑮𝒂𝒃𝒓𝒊𝒆𝒍𝒂 𝒁𝒂𝒍𝒆𝒘𝒔𝒌𝒂,𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂 𝑺𝒛𝒖𝒍𝒂𝒌𝒐𝒘𝒔𝒌𝒂 𝒔𝒓𝒆𝒃𝒓𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒌𝒊 𝒘 𝒈𝒓𝒛𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒘𝒐́𝒋𝒏𝒆𝒋 𝒘 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒊 Ż𝒂𝒄𝒛𝒌𝒊

𝑨𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒚𝒌,𝑰𝒈𝒏𝒂𝒄𝒚 𝑺ł𝒂𝒘𝒊𝒏́𝒔𝒌𝒊 𝒔𝒓𝒆𝒃𝒓𝒏𝒊 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔́𝒄𝒊 𝒘 𝒈𝒓𝒛𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒘𝒐́𝒋𝒏𝒆𝒋 𝒘 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒁̇𝒂𝒄𝒚

Nasi pozostali zawodnicy również zaprezentowali się bardzo dobrze.

Kategoria Skrzat: Zuzanna Fierek, Marika Sechanok miejsca (5-8), Oliwia Trzaska, Martyna Sochocka (9-12), Alicja Burdziakowska, Pola Błaszczyk (13-16), Oliwia Brandebura (17-20), Marcel Skierkowski (9-12), Kacper Szymański, Łukasz Szulakowski i Nataniel Domała (13-16). Kategoria Żak: Hanna Sokołowska, Ada Musielewicz (5-8), Julia Szulakowska (9-12), Gabriela Zalewska (13-16),Małgorzata Końska (13-16), Ignacy Sławiński 4 miejsce, Igor Szymański (9-12). Gra deblowa: Hanna Sokołowska i Małgorzata Końska oraz Daria Skierkowska i Ada Musielewicz (5-8), Igor Szymański i Krystian Kowalski (5-8)

Gratulacje.

 • TS
 • TS

Ważny komunikat organizacyjny

30 maja 2021r. w godzinach 09:00 – 13:00 w Serocku odbywać się będzie wielka impreza sportowa Serock Triathlon 2021.

Start i zakończenie zawodów będzie miał miejsce na plaży miejskiej w Serocku przy ul. Retmańskiej, tam również zlokalizowane będzie całe zaplecze dla zawodników i organizatorów. Trasa kolejnego etapu – wyścigu rowerowego -  będzie prowadziła ulicami: Retmańską, Zdrojową, W. Wolskiego, 11. Listopada, Nasielską, do miejscowości Zabłocie. Na rynek zawodnicy będą wjeżdżali również ulicą 11 Listopada.

Ze względów bezpieczeństwa dla ruchu kołowego tego dnia ulica Kościuszki będzie drogą dwukierunkową (wjazd i wyjazd na rynek). Ulica 11-ego listopada zostanie zabezpieczona pod wyścigi i wyłączona całkowicie z ruchu kołowego.  Rynek (oprócz pierzei północnej) będzie dostępny bez ograniczeń.

Również ze względów bezpieczeństwa (kolarze poruszają się z dużą prędkością) tego dnia z parkowania wyłączona zostanie ulica Retmańska na odcinku od ul. Brukowej do ul Zdrojowej.

W związku z powyższym prosimy o nieparkowanie samochodów na ulicach: Kościuszki, 11 Listopada, Retmańskiej oraz na parkingu przy plaży miejskiej. Organizatorzy będą zabezpieczać trasy w sobotę wieczorem i niedzielę przed zawodami, w związku z czym samochody powinny zostać zabrane z tych miejsc najpóźniej 29 maja (sobota) wieczorem.

 

Przepraszając za utrudnienia, bardzo prosimy o zaparkowanie swoich aut w innych miejscach niż wymienione wyżej oraz o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie zawodów, z którą można zapoznać się na stronie www.serocktriathlon.pl

Rejsy Albatros z molo Serocka

Zapraszamy

pierwszy rejs już w sobotę 05.06 w godzinach 11:00-12:00-13:00

Więcej informacji na stronie

 • REJSY

Serock Triathlon - podsumowanie

30.05.2021r. na plaży miejskiej w Serocku odbyła się druga edycja Serock Triathlon.

Na zawodach stawiło się blisko 300 zawodników. Uczestnicy rywalizowali indywidualnie oraz w szatafetach na dwóch dystansach - sprinterskim i olimpijskim.

Trasy były takie same jak za pierwszym razem w 2020 r.:

Pływanie (0,75) i (1,5) km. (start z dzikiej plaży)

Rower trasa Serock - Zabłocie (20) i (40) km.

Bieganie trasa Bulwar- Rybaki (5) i (10) km.

Pogoda dopisała. Tylko  podczas dekoracji deszcz nas trochę postraszył.

 

Klasyfikacja generalna dystans olimpijski mężczyźni

1 miejsce Jakub Kimmer

2 miejsce Paweł Młodzikowski

3 miejsce Karol Bogus

Mistrz Miasta Serock  oraz Powiatu Legionowskiego

1. Marcin Podwysocki

Klasyfikacja generalna dystans olimpijski kobiety

1 miejsce Aleksandra Marianek

2 miejsce Katarzyna Jonio

3 miejsce Żaneta Bogusz

Najlepsza sztafeta

TIMBUD TEAM

Klasyfikacja generalna dystans sprinterski mężczyźni

1 miejsce Tomasz Słupik

2 miejsce Kamil Kołosowski

3 miejsce Piotr Kowalczyk

Klasyfikacja generalna dystans sprinterski kobiety

1 miejsce Agnieszka Kropiewnicka

2 miejsce Milena Ojrzyńska

3 miejsce Magda Ciołczyk

Mistrz Miasta Serock

Hubert Lęgiedź

Mistrz Powiatu Legionowskiego

Adam Mermer

Najlepsza sztafeta

Lochte Swimming Academy

 

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie

Galeria zdjęć na FB

Dziękujemy:

Wolontariuszom Sokół Serock

Firmie Kajakiem po Narwi

WOPR Legionowo

Straży miejskiej w Serocku

KPP w Legionowie

KP w Serocku

MGZGK w Serocku

Urzędowi MiG Serock

Sponsorowi zawodów- Hotelowi Narvil Conference & Spa

Współorganizatorom firmie - Labosport Polska.

 

Zapraszamy za rok!

 

 • zdj. triathlon
 • zdj.triathlon
 • zdj. triathlon
 • zdj. triathlon
 • zdj. triathlon
 • zdj. triathlon

W czwartek nie pracujemy

4 czerwca 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 1 maja 2021 roku.

Weekendowe zajęcia dla dzieci w Stasim Lesie

Zapraszamy na zajęcia sportowe dla dzieci na plac zabaw w Stasim Lesie!
W czerwcu zajęcia odbywać się będą:
w soboty ➡️ 11:00
w niedziele ➡️ 11:00
 
✅Od lipca wprowadzimy nowe godziny zajęć, o czym będziemy na bieżąco informować.
 
Do zobaczenia!
 • PLAKAT STASI LAS

Wianki na sportowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych turniejach.

Widzimy się 19.06.2021r. w sobotę na plaży miejksiej w Serocku.

Zaplanowaliśmy dla was 2 turnieje, które rozpoczną się o godzinie 10:00.

Streetbasket na boisku zielonym - Siatkówka plażowa na boisku piaszczystym.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika.

Zapisy Streetbasket

Zapisy Siatkówka Plażowa

Gwarantujemy profesjonalną opiekę sędziowską oraz nagrody dla najlepszych od Euro Rtv Agd  oraz sklepu Decathlon.

 

 

 

 • plakat wianki

Turniej szachowy

W szczególności zapraszamy uczestników naszej sekcji.

Turniej odbędzie się od godziny 10:00 w sali CKiCz w Serocku,

Obowiązują zapisy przez stronę http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1334/

 • plakat szachy

Za nami II Dzień Sportu dla Seniorów

10.06.2021r. w czwartek na Stadionie Miejskim w Serocku o godzinie 10:00 odbyła się II edycja imprezy ,, Dzień Sportu dla Seniorów"

Seniorzy nie zawiedli blisko 40 osób wzięło udział w wyzwaniu i rywalizowało w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych.

W tym roku zaproponowaliśmy marsz Nordic Walking, sudoku oraz łamigłówki - które jak się okazało nie były wcale takie łatwe.

W konkurencjach drużynowych liczyła się dokładność i celność.

Oficjalnego otwarcie dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Pan Artur Borkowski.

Seniorzy mogli posilić się pyszną zupą przygotowaną przez naszą niezastąpioną Małgorzatę z Jadwisina.

W punkcie medycznym można było zbadać poziom cukru, puls czyśnienie oraz zasięgnąć fachowej opinii ws. zdrowia.

Rozgrzewkę dla zawodników przeprowadziła dobrze znana i lubiana w środowisku Kinga Frąckiewicz.

Wyniki konkurencji

Marsz Nordic Walking

Danuta Korbuszewska, Zofia Kędzielewska, Stanisława Kopacz

Warcaby

I miejsce Lucyna Sokołowska

II miejsce  Czesław Wroniak

III miejsce Wiesława Kamińska

Konkurencje drużynowe

I miejsce 2+1

II miejsceAlibabki

III miejsce Drużyna Wilczyńska

Ringo

I miejsce Mieczysław Łabędz i Ela Wilczyńska

II miejsce Teresa Łabędź i Cecylia Rosolska

 

Nagroda specjalna dla najstarszego zawodnika powędrowała do Ambrożego Adamowskiego.

To był dobry dzień - pełen pozytywnej energii.

Gratulujemy uczestnikom udziału i zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia.

 • ZDJECIE SENIOR
 • zdjecie senior
 • ZDJĘCIE SENIOR
 • zdjeice senior
 • zdjęcie senior
 • zdjecie senior
 • zdjecie senior
 • zdjęcie senior

II Spływ Kajakowy

Tym razem zapraszamy na rzekę Wkra.

Spływ obsłuży firma -

Hamak Ośrodek Wypoczynkowy

Zapisy od poniedziałku (14.06.2021r.)

Cena 95 zł/os. obejmuję:

Wypożyczenia kajaków

Transport kajaków

Transport uczestników

Suchy prowiant + prowiant na ognisko

Opiekę ratowników wodnych

Ognisko na zakończenie spływu

Ubezpieczenie

 

Spływ odbędzie się przy mninimum 25 osobach chętnych.

Zapisy SMS 508 550 028 oraz e-mail a.siemińska@sis.serock.pl

Płatności dokonujemy  tylko po takiej informacji zwrotnej od nas.

 

 

 • PLAKAT SPŁYW

Dokumenty dotyczące uczestnictwa w Półkoloniach na sportowo

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszych Półkolonii na sportowo.

W załączniku dokumenty niezbędne dla uczestnika.

Prosimy o ich sumienne uzupełnienie w szczególności w kwestii zdrowotnych i kontaktowych.

 

Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć do SIS Sp. z o.o. (pokój nr 6- parter lub 16 - I piętro)

Koordynatorzy

I - II i V Turnus - p.Tomasz 512 298 853

III - IV Turnus - p.Anita 508 550 028

 

Dokumenty oraz opłatę zgodnie z regulaminem należy dopełnić do 21.06.2021r./30.06

Przelew:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001

z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika i numer turnusu

 

Wypoczynek został zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Jednak wciąż są wolne miejsca na turnusy 1- 4- 5.

 

 

Wycieczka do Julinka

Zapisy przez www.strefazajec.pl

 • plakat

Konkurs na FB

FB

Intensywny weekend naszych kolarzy i tenisistów

Nasi zawodnicy mieli przyjemność wziąć udział w świetnym dwudniowym turnieju PINGLA CUP w Grodzisku Mazowieckim (12-13.06.2021r.).
Dobra lekcja, cenne doświadczenie i przyjemnie spędzony czas podczas prestiżowych i profesjonalnych zawodach.
 
Najważniejsza informacja!
Mistrz Skrzatów - Ignacy Sławiński
Mistrz Debel: Ignacy Sławiński/Olaf Cyrankiewicz
 
Relacje na żywo dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=g5JnDDSE0tw
 
Gratulacje dla wszystkich zawodników, trenerów i rodziców.
 
Kolejna świetna informacja doszła do nas z turnieju, który odbył się w Chotomowie.
 
13.06.2021r. Zuzanna Mulik zajęła I miejsce w eliminacjach do Finału 66 Mazowieckiego Turnieju Tenisa stołowego Memoriału Redaktora Janusza Strzałkowksiego.
 
 
 
 
Kolejny weekend pełny wrażeń dla naszej sekcji kolarskiej.
Ponownie zawodnicy mogli skorzystać aż z 3 imprezy
 
3 medale zawodnicy zdobyli na Poland Bike Marathon w Modlinie:
3 miejsce Olga Waśniewska
2 miejsce Oliwier Rybicki
2 miejsce Rafał Świerkot
 
Na Legii udało się zgarnąć 7 medali:
2 miejsce Sandra Nyga
2 miejsce Jakub Wypych
2 miejsce Marcel Obraziński
1 miejsce Jan Wąsik
1 miejsce Kornelia Obrazińska
1 miejsce Oliwia Pitus (Na PBM z defektem, urwana przerzutka)
W parach mix wygrała Sandra z Kubą
 
W wyścigu Cisowianka Mazovia MTB Marathon w Ciechanowie na starcie stanęło 6 kolarzy Sokoła zdobywając 4 medale:
3 miejsce w przedszkolakach Mikołaj Grzywa (Dystans 6.5 km)
2 miejsce Sandra Nyga
3 miejsce Szymon Grzywa
3 miejsce Filip Waśniewski
 
Gratulacje dla całej drużyny!
 
Serdecznie zapraszamy na treningi naszych sekcji!
 • zdjęcie kolarze
 • ZDJĘCIE KOLARZE
 • Zdjęcie kolarze
 • zdjęcie tenis
 • zdjęcie tenis

Plac wodny już otwarty

Informację dotyczące funkcjonowania Plaży Miejskiej w Serocku
 
Plac Wodny
W dniach
16-17-18.06 (środa- czwartek -piątek) plac będzie czynny w godzinach 11:00 - 15:00
19.06 (sobota) - plac będzie zamknięty w związku z organizacją Wianek przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
pt. "Artystyczna Binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci."
20.06 (niedziela) w godzinach 10:00 - 18:00
od 21.06 do 30.06
poniedziałki - piątki w godzinach 11:00 - 15:00
soboty - niedziele 10:00 - 18:00
lipiec – sierpień 10:00 - 20:00
 
Ratownicy WOPR dyżurują
Od 26.06 do 31.08.2021r. w godzinach 10:00 - 18:00
 
Budynek sanitarny
Czynny w czerwcu tylko w weekendy w godzinach 10:00 - 20:00
Lipiec – Sierpień 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 - 20:00
wrzesień tylko w weekendy w godzinach 10:00 - 20:00
 
Dostępna jest toaleta przenośna
(znajdująca się przy siłowni zewnętrznej)

 

 
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska
 • plaża miejska

Nabór na wolne stanowisko

Upragniony awans

Upragniony Awans i Historyczny Sukces.

Po siedemnastu latach od debiutu I zespołu seniorów KS Sokół Serock w lidze okręgowej przyszedł moment na kolejny duży sportowy krok. W sobotę 19.06.2021r. na kolejkę przed zakończeniem rozrywek awans do IV ligi stał się faktem. W Radzyminie po 8 zwycięstwie z rzędu Nasz zespół przypieczętował dominację w Warszawskiej Lidze Okręgowej zapewniając sobie bezpośredni awans z pierwszego miejsca.

Następny sezon drużyna seniorska KS Sokół Serock rozpocznie na najwyższym szczeblu rozgrywek MZPN w elitarnym gronie 4 ligowców.

Pomimo wielu trudności podczas tego wyjątkowego sezonu klub stanął na wysokości zadania. Nawet zmiana kadry trenerskiej na chwilę przed startem rundy rewanżowej nie była w stanie wytrącić Sokoła z obranego kursu.

Niewątpliwie jest to największy sukces w historii Naszego klubu !!!

Gratulacje dla całego sztabu trenerskiego, który tuż przed startem rundy rewanżowej w trybie awaryjnym przejął zespół.

Wielkie podziękowania dla zawodników, trenerów, włodarzy miasta, działaczy klubowych, pracowników SIS, sponsorów i kibiców, czyli wszystkich osób zaangażowanych w ten historyczny sukces.

Wspólnie otwieramy nowy rozdziała !!!

 

Aktualna tabela LO

 

 

 • plakat IV liga

Za nami turniej szachowy

Wyniki V Wojciechowego Turnieju Szachowego

Turniej odbył się w sobotę ( 19.06.2021r) w Centurm Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

 

Łącznie w turnieju wzięło udział 24 zawodników

Kategoria do 12 lat

1.Sawicka Inga

2.Kozak Katarzyna

3. Kaczorowski Jan

4.Sawicki Jerzy

5.Jarosiński Antoni

6.Śledziewski Szymon

7.Wesołowski Wojciech

8.Niewiadomski Eliasz

9.Makowski Michał

10.Kaczmarczyk Sandra

Kategoria 13-18 lat

1.Pankratjew Dominik

2.Trojgo Łukasz

3.Rybak Jakub

4.Kaczmarczyk Edyta

 

Kategoria Open

1. Sumiński Bogdan

2.Flis Piotr

3.Pankratjew Dominik

4.Kaczmarczyk Marcin

5.Trojgo Łukasz

6.Kozak Jan

7.Kowalski Dariusz

8.Rybak Jakub

9.Dostaw Zdzisław

10.Dymowska Joanna

11.Klik Mateusz

12.Syper Mariusz

13.Kaczmarczyk Edyta

14.Sawicka Inga

15.Gożliński Krzysztof

16.Kozak Katarzyna

17.Kaczorowski Jan

18.Sawicki Jerzy

19.Jarosiński Antoni

20.Śledziewski Szymon

21.Wesołowski Wojciech

22.Niewiadomski Eliasz

23.Makowski Michał

24.Kaczmarczyk Sandra

Gratulacje dla uczestników.

 

 • ZDJĘCIE SZACHY

Szukamy opiekunów na półkolonie

Poszukujemy do swojego zespołu WYCHOWAWCY na półkolonie prowadzone w OWL w Jadwisinie.
 
Obowiązki:
Do obowiązków należeć będzie opieka nad przydzieloną grupą, prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych na bazie programu przygotowanego przez organizatora. Aktywne i kreatywne angażowanie do pracy i zabawy!
 
Czego oczekujemy:
- doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży
- wychowawców lubiących pracę z dziećmi i młodzieżą
- ukończonego kurs opiekunów kolonii, bądź dokument instruktora sportu, bądź statutu czynnego nauczyciela
- dyspozycyjności w okresie wakacyjnym
 
Co możemy Ci zaoferować:
- umowę zlecenie
- wynagrodzenie płatne w całości i na czas
- praca z doświadczonym i pomocnym zespołem
 
Zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby
Pytania, zadzwoń - 508 550 028

Komunikat dot. kąpieliska

Wakacje na sportowo

 • plakat zajęcia

Dokumenty dotyczące uczestnictwa wyjazdu do Dzierżoniowa

Pliki w załącznikach.

Powrót do topu strony
baner toplayer
bn