Główna treść strony Piłka nożna

Zorganizowaną działalność sportową w gminie Serock po zakończeniu wojny można datować na początek lat pięćdziesiątych. Wtedy to kilkunastu entuzjastów gry w piłkę nożną rozpoczęło tę działalność od przygotowania placu gry. Teren wybrano koło szkoły podstawowej, zarośnięty, nierówny, w miejscu, gdzie później – do roku 1994 mieścił się Urząd Miasta i Gminy.

 

Pozostałości twierdzy napoleońskiej na terenie stadionu

Stadion miejski  znajduje się na terenie rawelinu  zachodniego twierdzy napoleońskiej. Rawelin (część fortyfikacji wznoszona przed linią obronną twierdzy) powstał w II etapie budowy fortyfikacji w latach 1809-1811. Zachowało się lewe i prawe czoło rawelinu – wały ziemne okalające z dwóch stron boisko do piłki nożnej oraz sucha fosa znajdująca się po zewnętrznej stronie tych wałów. Za budynkiem ocalał fragment prawego barku i prawego czoła bastionu zachodniego wraz z fosą – w kierunku ulicy Polnej.