Główna treść strony Aktualności

Kompleks sportowy Jadwisin

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała w dniu 14 kwietnia br. umowę z firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska z Poznania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym oraz obsługą komunikacyjną w miejscowości Jadwisin. Projektowany obiekt sportowy będzie usytuowany na terenie działki nr ewid. 84/12 obr. 11 Jadwisin o łącznej powierzchni 19.126 m2. Wg założeń projektowych w miejscu tym powstanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 105m x 68m wyposażone w oświetlenie 500lx, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty, stanowisko komentatorskie, tablicę wyników oraz zaplecze socjalno- szatniowe w zabudowie kontenerowej. Ponadto przewiduje się budowę drogi dojazdowej wraz z wjazdem na teren kompleksu sportowego oraz obsługą komunikacyjną i parkingiem, budowę ogrodzenia boiska i terenu oraz monitoringu CCTV. Otoczenie boiska zostanie uzupełnione małą architekturą np. kosze na śmieci, ławki, witacz/pylon, maszty flagowe reklamowe, itp. oraz zielenią niską i wysoką. Wstępne założenia przedstawia przygotowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna.

Ośrodek zdrowia na Osiedlu Zegrze

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podjęła działania na rzecz uruchomienia na Osiedlu Zegrze ośrodka zdrowia. Po uzyskaniu wstępnej zgody na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu, spółka SIS sp. z o.o. zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przedmiotowego lokalu i adaptację na potrzeby Ośrodek Zdrowia w Zegrzu, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. W dniu 6 maja br. podpisana została z firmą ART INDUSTRY Elżbieta Leszczyńska z siedzibą w miejscowości Michałów-Reginów na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla tego zadania. Prace projektowe przewidują budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie z istniejącej przestrzeni lokalu pomieszczeń: wiatrołapu, recepcji/poczekalni, gabinetu zabiegowego/szczepień, gabinetu badań lekarskich/gabinet konsultacyjny, WC dla personelu, WC dla pacjentów i osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego. Remont lokalu obejmie wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków na ścianach, nowych posadzek, sufitów i parapetów oraz wymianę instalacji wewnętrznych - wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, alarmowej, telefonicznej i internetowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie również aranżację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia, meble, przyrządy, itp.

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. zawarła z Agencją Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie umowę najmu lokalu użytkowego o nr ewid. Z/U/185 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. płk. K. Drewnowskiego 1 w Zegrzu. Powierzchnia wynajmowanego lokalu to 72,64 m2. Celem najmu lokalu jest stworzenie na Osiedlu Ośrodka Zdrowia, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. W dniu 23 czerwca 2020 r. spisany został stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, który daje spółce prawo do dysponowania lokalem. Przypominamy, iż na mocy wcześniejszych ustaleń z AMW  OR w Warszawie spółka zleciła opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji przedmiotowego lokalu na potrzeby obiektu służby zdrowia. Termin przekazania dokumentacji przez Wykonawcę upływa z dniem 6 lipca br. Po uzyskaniu wszelkich zgód, uzgodnień oraz pozwoleń Spółka przystąpi niezwłocznie do remontu lokalu.