Główna treść strony Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Tytuł postępowania: Wykonanie remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Termin składania ofert: 11.08.2020 r. godz. 10.00.

 

W załączeniu:

Skan zaproszenia

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

BIP