Główna treść strony Szlaki rowerowe

Szlak Serocki

Serock - Rezerwat "Wąwóz Szaniawskiego" - Skubianka - Rezerwat ,,Zegrze" - Moczydło - Wierzbica - Serock

Długość 35,5 km; znaki żółte

Szlak zaczyna i kończy swój bieg na serockim rynku i jest bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym. Północno-zachodnia część ma charakter przyrodniczy, natomiast wschodnia i południowa także historyczny, ponieważ prowadzi nas przez tereny z namacalnie istniejącymi śladami materialnej działalności przodków.
Wyruszając z Rynku, zanim mocniej naciśniemy na pedały, powinniśmy zachować spokój i odwiedzić atrakcyjne miejsca Serocka, np.: zabytkowy późnogotycki kościół z 1526 r., obejrzeć taflę Jeziora Zegrzyńskiego z dziedzińca kościelnego, poznać wąwóz erozyjny u stóp grodziska "Barbarka" i samą Barbarkę.
Atrakcyjnych punktów na szlaku jest wyjątkowo dużo. Wymieńmy niektóre z nich: stromy zachodni brzeg jeziora z głębokimi jarami, zespół pałacowo-parkowy w Jadwisinie, przystanie jachtowe, rezerwaty przyrody, ruiny dworku Szaniawskich, głazy narzutowe, miejsca lęgowe ptaków nad jeziorem Chojno czy uroczysko Wierzbica.

Szlak wschodni

Łacha - Gąsiorowo - Tusin - Nowa Wieś - Kania Polska - Cupel- Łacha

Długość 18,3 km; znaki niebieskie

Szlak zaczyna swój bieg w miejscowości Łacha przy zjeździe z drogi krajowej nr 62 w ul. Mazowiecką i do Tusina ma ten sam przebieg, co Trasa Narwiańska. Następnie przez obrzeża Gąsiorowa prowadzi do uroczysk Superunki i Bindugi w rejon Kani Polskiej. W dalszej części drogą o nawierzchni asfaltowej wyprowadza nas przez Cupel na łąki, za dawnym korytem Bugu, by w końcu powrócić do punktu wyjścia. Jest to szlak przyrodniczy, z zaskakującym jak na podwarszawskie warunki naturalnym krajobrazem. Wyruszenie na szlak daje nam okazję do podziwiania pejzaży nadnarwiańskich i nadbużańskich łąk, pracowitego życia bociana białego, czy uporu i pasji wędkarzy przesiadujących nad brzegami rzek. Mimo nazwy własnej, autorowi tekstu kojarzy się on jako "Szlak Bocianich Gniazd". Uwaga: niektóre odcinki szlaku są bardzo zapiaszczone!

Trasa narwiańska

Kobiałka - Nieporęt (I odcinek); Zegrze Płd. - Borowa Góra - Serock - Łacha - Gąsiorowo (II odcinek).

Długość 8,5 km i 16,5 km; znaki czerwone

Trasa Narwiańska ma charakter tranzytowy i związana jest z akwenami wodnymi: Kanałem Żerańskim, Jeziorem Zegrzyńskim i wreszcie Narwią. Znaczna część trasy wiedzie wzdłuż dróg krajowych: nr 61, następnie 62, poprzez dwa z trzech okazałych mostów powiatu. W Serocku warto zobaczyć: głaz narzutowy - granitognejs, dawny zajazd pocztowy z I poł. XIX w., późnogotycki kościół parafialny, pozostałości wałów obronnych z okresu Napoleona i grodzisko Barbarka.
Na zwiedzanie Serocka najlepiej zaplanować oddzielną wyprawę połączoną z wypoczynkiem nad wodą, gdyż jest to pieczołowicie odrestaurowane miasteczko, z malowniczym krajobrazem nadrzecznym. Ładne widoki roztaczają się z dwóch miejsc na trasie: z rejonu zabytkowego fortu Zegrze na Jezioro Zegrzyńskie i mostu na Narwi na wysokości Wierzbicy. Krajobraz z pierwszego punktu skłania do rozmyślań nad naturalnymi właściwościami obronnymi terenu i militarną architekturą obronną minionych wieków tego miejsca, z drugiego - ukazuje piękno Narwi wraz z jej wysokim zachodnim brzegiem.

Trasa obwodowa

Zegrze Południowe - Dębe - Poddębie - Sikory - Góra.

Długość 22,5 km; znaki zielone

Jest to trasa odpowiednia na letnią wycieczkę połączoną z plażowaniem i kąpielą wodną, np.: na plaży powyżej Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Przebieg trasy mimo swej monotonni - sukcesywnie wzdłuż wału przeciwpowodziowego - zachęca jednak do zjazdu nad rzekę, w poszukiwaniu prawdziwie turystycznej przygody. W planie wycieczki możemy umieścić, np.: obserwację rezerwatu "Wieliszewskie Łęgi" czy efektów działalności bobrów przy ujściu Kanału Komornickiego do Narwi, poznanie zapory wodnej w Dębem lub rurociągu na linii Topolina - Stare Orzechowo, podziwianie rozległego i pełnego spokoju krajobrazu Łąk Krubińskich bądź zwiedzanie zabytkowych obiektów z XVIII w. (ruiny pałacu, kuźni i spichlerza oraz oficyny) we wsi Góra.
Ten nadnarwiański taras jest także wymarzonym miejscem spędzania czasu wolnego przez wędkarzy i obserwatorów ptaków. Mają tu swoje miejsca lęgowe m. in.: bociany białe, czaple siwe, kuliki wielkie, a w okresie przelotów ciągną nad rzeką i łąkami klucze dzikich gęsi, kormoranów i żurawi.
Uwaga: trasa ma dwa odejścia od wału w formie ugięć: we wsi Poddębie i na wysokości Topoliny!

Trasa pułtuska

PKP Warszawa Choszczówka - Legionowo - Skrzeszew - Dębe - Izbica - Guty - Zabłocie.

Długość 32,3 km; znaki czarne

Niniejsza trasa należy do łatwych. W dużej części prowadzi ona poprzez lasy: Lasy Legionowskie i Lasy Serockie, ukazuje dolinę Narwi oraz co jest olbrzymim kontrastem dla zasadniczej jej osnowy przeprowadza turystę przez zabudowę miejską Legionowa. Jest to typowy szlak krajoznawczo-przyrodniczy, bez większych możliwości odwiedzenia zabytków architektury i poznania historii tej ziemi. Zjeżdżając nieco z trasy mamy szansę zwiedzenia zabytkowej willi "Kozłówka" w samym Legionowie oraz fortu Dębe.
Przebieg trasy odpowiada natomiast miłośnikom przyrody, dając im okazję ujrzenia dwóch rezerwatów przyrody (Bukowiec Jabłonnowski, Zegrze), zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dębe oraz porównania lasów rosnących na różnych siedliskach. Interesującym zagadnieniem może być ocena jakości drzewostanu lasów rosnących na różnych glebach, np.: Lasów Legionowskich, porastających gleby piaszczyste, z Lasami Serockimi, rosnącymi na glebach gliniasto-żwirowych.
Niezapomniane wrażenia pozostawia obserwacja Narwi z mostu na zaporze wodnej w Dębem.

Ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie

Długość odnowionego odcinka ścieżki wynosi ok. 2,5 km i rozpoczyna się na końcu ulicy Rybaki, gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki oraz regulaminem zachowania się na ścieżce. Trasa biegnie wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, obok rezerwatu Jadwisin i kończy się w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego. Trasę ścieżki możemy pokonać pieszo lub rowerem.

Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne, elementy małej infrastruktury – ławki, kosze, a także miejsce piknikowe wyposażone w ławki, stoliki z zadaszonymi wiatami. Z myślą o najmłodszych zostały postawione w miejscu piknikowym dwie gry terenowe, które uatrakcyjnią pobyt na ścieżce i poprzez zabawę wzbogacą wiedzę o faunie i florze. Cennych informacji dostarczą tablice dydaktyczne, które tematyką nawiązują do walorów przyrodniczych znajdujących się na trasie ścieżki do Jeziora Zegrzyńskiego, Rezerwatu Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego, a także do flory i fauny występującej na tym terenie. Możemy poznać między innymi mieszkańców zbiorników wodnych, roślinność wodną, gatunki drzew, cele i formy ochrony przyrody.