Główna treść strony Harmonogram zajęć/cennik

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej w Jadwisinie ul.Szkolna 46

Poniedziałek

15:30-17:00 P.Plechawski

Cennik

Opłata za zajęcia:


Obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowego  nowego zawodnika (który nigdy wcześniej nie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez OSIR/SIS) która wynosi 40 zł.

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 75 zł.  Dla rodzeństwa 50 zł.

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetu ,,zajęcia rekreacyjne junior"
Karnet miesięczny 80 zł
karnet półroczny 400 zł
karnet roczny 750 zł
Karnet uprawnia do uczestniczenia w dowolnych zajęciach rekreacyjnych junior SIS Sp. z o.o..

ZNIŻKA NA ZAJĘCIA
Karta 3+ -50%  (należy to zgłosić i  podać numer karty)

 
Przelew bankowy
Bank Spółdzielczy w Legionowie
NR KONTA: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001
w tytule proszę napisać dane  dziecka oraz nazwę sekcji.