Główna treść strony Aktualności I półrocze 2024

Struktura organizacyjna SIS Sp.z o.o.

Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000812625
NIP: 5361944222; REGON: 384815960
Kapitał zakładowy: 3.725.000 zł

Główna siedziba Spółki:
ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock

 

Struktura organizacyjna Spółki SIS Sp. z o.o.

I. Zarząd Spółki

1. Kamila Mokrzycka - Prezes Zarządu

 

II. Rada Nadzorcza 

1. Robert Wróbel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Sylwester Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej

3. Robert Oktaba  – Członek Rady Nadzorczej

Dział / Funkcja

Imię i nazwisko

Nr pokoju

 

 

Dyrektor

 

Piotr Mulik 
p.mulik@sis.serock.pl

 

13

 

 

Koordynator ds. sportu

 

Mariusz Śledziewski 

 

8

 

 

Koordynator ds. rekreacji

 

Anita Siemińska
a.sieminska@sis.serock.pl

 

14

 

 

Kierownik Działu Administracyjno - Kadrowego

 

Marlena Wiewióra
m.wiewiora@sis.serock.pl

 

16

 

 

Inspektor ds. Kadrowo - Administracyjnych

 

Natalia Wiewióra 
n.wiewiora@sis.serock.pl

 

16

 

 

Koordynator Działu Gospodarczo - Technicznego

 

Sławomir Czerwiński

s.czerwinski@sis.serock.pl

7  

Biuro

 

biuro@sis.serock.pl

 

sekretariat

 

 22 782 73 50

wstecz

Powrót do topu strony