Główna treść strony Harmonogram zajęć/ cennik

Harmonogram zajęć

Sala Gimnastyczna SP Serock ul.Pułtuska 68.

Zajęcia odbywają się:

Poniedziałek

15:30 - 17:00

Skrzaty M.Klik

Żaki Z.Chodkowski

17:00-18:30

Młodzicy Z.Chodkowski

Wtorek

15:30-17:00

P.Plechawski

Środa

15:30 - 17:00

Żaki Z.Chodkowski

17:00-18:30

Młodzicy P. Plechawski

Czwartek

15:30 - 17:00

Skrzaty M.Klik, Z.Chodkowski

Żaki B.Klik

17:00-18:30

Z.Chodkowski

Cennik

Opłata za zajęcia:


Obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowego  nowego zawodnika (który nigdy wcześniej nie uczestniczył w zajęciach organizowanych przez OSIR/SIS) która wynosi 40 zł.
Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 50 zł. 
W przypadku gdy na zajęcia chodzi rodzeństwo opłata za każde dziecko wynosi 40 zł.
 
Istnieje możliwość wykupienia karnetu ,,zajęcia rekreacyjne junior"
Karnet miesięczny 80 zł
karnet półroczny 400 zł
karnet roczny 750 zł
Karnet uprawnia do uczestniczenia w dowolnych zajęciach junior.

ZNIŻKA NA ZAJĘCIA
Karta 3+ (należy to zgłosić i  podać numer karty)
 
Przelew bankowy
Bank Spółdzielczy w Legionowie
NR KONTA: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001
w tytule proszę napisać dane dziecka oraz nazwę sekcji.