Główna treść strony Treningi Jadwisin

Grupa: dzieci i młodzież

Zajęcia prowadzi: Piotr Plechawski

Miejsce spotkań:

Sala Gimnastyczna w SP Jadwisin

Terminy spotkań:

wtorki 14:30 - 16:00