W skład działu wchodzi Kierownik oraz dwa stanowiska koordynatorów ds. sportu

i rekreacji. Do głównych zadań działu należy:

1) sporządzanie i realizacja planów pracy sekcji i drużyn SIS Sp. z o.o.;

2) organizowanie i prowadzenie zawodów sportowo-rekreacyjnych związanych

z działalnością poszczególnych sekcji;

3) opieka nad zawodnikami drużyn i uczestnikami sekcji SIS Sp. z o.o.;

4) popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku;

5) koordynacja działań sekcji i drużyn SIS Sp. z o.o. oraz Mazowieckich Igrzysk Młodzieży

Szkolnej;

6) nadzór nad pracą zatrudnionych instruktorów i trenerów poszczególnych sekcji

i drużyn SIS Sp. z o.o. oraz koordynatorów sportu SIS Sp. z o.o.;

7) prowadzenie działań promocyjnych sekcji i drużyn SIS Sp. z o.o.;

8) realizacja Kalendarza Imprez Sportowych organizowanych przez Miasto i Gminę Serock,

9) organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych;

10) opieka nad zawodnikami i uczestnikami organizowanych imprez;

11) nadzór nad pracą osób zatrudnionych do organizowanych imprez oraz podmiotów

wykonujących czynności i prace podczas tych imprez;

12) koordynowanie i organizowanie wymiany partnerskiej dzieci i młodzieży;

13) prowadzenie działań promocyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych SIS Sp. z o.o.

14) koordynacja oraz współpraca z Klubem Sportowym Sokół Serock w zakresie umów

z trenerami i koordynatorami, prowadzeniem sekcji sportowych Klubu, obsługą meczy i

turniejów,

15) szacowanie i przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia dotyczących

niezbędnych zakupów oraz zleceń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu,

16) opracowanie założeń do planu finansowego w zakresie sportu i rekreacji.

baner toplayer
sis